Miguel Oliver

Neix a  DEIA 1959, Va ser un jove espavilat, amb idees que en aquella època anaven a contracorrent. Sempre va voler pintar: “no me n'ensenyaren... sortia de dins. La pintura per jo és com una teràpia, una connexió amb qualque cosa especial del meu interior”. Aquells anys va viure a Llucalcari, va conèixer pintors com en Sunyer, en Junyer o n'Oleguer Junyent; també va entrar en contacte amb en Xim Torrens i en Pere Darder, que l'ajudaren molt.