Joan Miralles

Born in Muro 1912 Miralles es un pintor mallorqui. Que viu a Deia a C’an Fusimanya. Estudia a l’Escols d”Arts i Oficis de palma de mallorca. En la decada dels anys trenta, va entrar a formar part del Grup Azul, col.lectiu bohemi i romantic. La guerra civil espanyola va suposar la dissolucio del grupo Azul.Su primera exposicion realizo en 1941. Va ser sol.licitat a Madrid per fer diversos retrats, pero va arribar un punt que la nostalgia a la seva terra de Deya li va fer rebutjar mes encarrecs, tant.